Pinjaman

  • Syarat utama peminjaman bahan adalah pengguna mestilah ahli perpustakaan yang telah berdaftar.
  • Tempoh lanjutan yang dibenarkan hanya sebanyak 2 kali sahaja.
  • Kadar denda lewat pemulangan buku adalah RM0.30 sehari.