Loker Terbuka/Berkunci

Perpustakaan Tun Sri Lanang menyediakan perkhidmatan loker berkunci dan loker terbuka untuk kemudahan para pengguna meletakkan barang.

loker berkunci boleh digunakan dengan cara mengambil kunci di kaunter utama Perpustakaan dan meninggalkan kad matrik sebagai cagaran kepada kunci loker yang di ambil. Tiada caj yang akan dikenakan bagi penggunaan loker berkunci ini.

loker terbuka boleh di gunakan oleh semua pengguna tanpa memerlukan cagaran kad matrik. Jika berlaku kehilangan barang pihak Perpustakaan tidak akan bertanggungjawab ke atas barangan yang hilang.