Koleksi Terbuka (OS)

Koleksi terbuka merangkumi buku dalam semua bidang yang terbuka dan boleh dipinjam dalam tempoh yang tertentu mengikut syarat-syarat “kelayakan pinjaman dan denda”bagi kategori pengguna yang berlainan dan koleksi ini boleh didapati di aras 1 dan aras 2.