Koleksi Majalah

Pihak Perpustakaan juga menyediakan koleksi majalah. Koleksi ini adalah koleksi yang terkini terdiri daripada majalah ilmiah, jurnal akademik dan majalah popular dari dalam dan luar negara.

Koleksi ini tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dipinjam dan hanya boleh dijadikan bahan rujukan di dalam perpustakaan sahaja.