Koleksi Latihan Industri (LI)

Koleksi latihan industri adalah berkaitan koleksi laporan praktikal para pelajar di Kolej Yayasan Pelajaran Johor ini dan disediakan sebagai panduan kepada para pelajar yang bakal menjalani latihan industri di masa hadapan.

Koleksi ini disumbangkan oleh para pelajar dengan hasil penulisan laporan mereka yang telah dinilai. Koleksi ini tidak boleh dipinjam dan hanya boleh di jadikan sebagai bahan rujukan di dalam kawasan Perpustakaan sahaja.