Koleksi Keratan Akhbar

Koleksi keratan akhbar boleh didapati di aras 2 perpustakaan serta tidak boleh dipinjam dan hanya boleh digunakan sebagai bahan rujukan di dalam perpustakaan.