DIPLOMA SENI BINA

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2016
KOD KURSUS
DSB1032 APR
DSB1043 APR
DSB1052 APR
DSB1092 APR
DSB2123 APR
DSB2163 APR(2)
DSB2163 APR
DSB3183 APR
MAT1032 APR
MPU2012 APR
DSB1083 JUN
DSB2132 JUN
DSB2132 MEI
DSB1032 NOV
DSB1043 NOV
DSB1052 NOV
DSB1083 NOV
DSB1092 NOV
DSB2123 NOV
DSB2132 NOV
DSB3183 NOV
DSB3203 NOV
MAT1032 NOV
MPU2012 NOV