DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (REKABENTUK)

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2018
KOD KURSUS
DEG1082 APR
DKM1043 APR
DKM1063 APR
DKM2093 APR
DKM2122 APR
DKM2132 APR
DKM2142 APR
DKM2153 APR
DKM2162 APR
DKM3182 APR
DKM3203 APR
DKM3223 APR
DSK1013 APR
MAT1022 APR
MAT2033 APR
DEG1013 OKT
DEG1082 OKT
DKM2082 OKT
DKM2093 OKT
DKM2102 OKT
DKM2122 OKT
DKM2132 OKT
DKM2142 OKT
DKM2153 OKT
DKM3182 OKT
DKM3203 OKT
DKM3223 OKT
MAT1012 OKT
MAT2033 OKT