DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI(PERAKAUNAN)& DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2019
KOD KURSUS
DDPW2233 APR
DDPW2253 APR
DDPW3153 APR
DDWC1013 APR
DDWG1133 APR
DDWG1143 APR
DDWG1413 APR
DDWG1423 APR
DDWG1513 APR
DDWG2213 APR
DDWG2223 APR
DDWG2243 APR
DDWG2533 APR
DDWG3173 APR
DDWG3323 APR
DDWG3383 APR
DDWG3543 APR
DDWJ2733 APR
DDWW1123 APR
DDWW1313 APR
DDWW2143 APR
DDWW2513 APR