DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI(PERAKAUNAN)& DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2018
KOD KURSUS
DDPC1013 APR
DDPG1293 APR
DDPG2183 APR
DDPG3173 APR
DDPG3183 APR
DDPJ1503 APR
DDPJ3193 APR
DDPW2123 APR
DDPW2143 APR
DDPW2163 APR
DDPW2223 APR
DDPW2233 APR
DDPW2253 APR
DDPW3123 APR
DDPW3133 APR
DDPW3143 APR
DDPW3153 APR
DDWC2013 APR
DDWG1113 APR
DDWG1123 APR
DDWG1133 APR
DDWG1413 APR
DDWG1423 APR
DDWG2213 APR
DDWG2243 APR
DDWG2533 APR
DDWJ2733 APR
DDWW1113 APR
DDWW1123 APR
DDWW1313 APR
DDPG2223 NOV
DDPW2123 NOV
DDPW2233 NOV
DDPW3133 NOV
DDWG1133 NOV
DDWG2233 NOV
DDWG2533 NOV
DDWG3323 NOV
DDWG3543 NOV
DDWJ2733 NOV
DDWJ3193 NOV
DDWW1113 NOV
DDWW1313 NOV
DDWW2133 NOV
DDWW2133 (2) NOV
DDWW2143 NOV