DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI(PERAKAUNAN)& DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2017
KOD KURSUS
DDPG1293 MACAPR
DDPG2213 MACAPR
DDPG2273 MACAPR
DDPG3183 MACAPR
DDPW1113@DDWG1513 MACAPR
DDPW1163 MACAPR
DDPW1213 MACAPR
DDPW2123 MACAPR
DDPW2163 MACAPR
DDPW2223 MACAPR
DDPW2253 MACAPR
DDPW3123 MACAPR
DDPW3133 MACAPR
DDPW3153 MACAPR
DDWG@DDPG1123 MACAPR
DDWG@DDPG1413 MACAPR
DDWG@DDPG1423 MACAPR
DDWG1133@DDPG1223 MACAPR
DDWG1143@DDPG2183 MACAPR
DDPG1423 OKTNOV
DDPG2223 OKTNOV
DDPG3173 OKTNOV
DDPG3183 OKTNOV
DDPJ2733 OKTNOV
DDPJ3193 OKTNOV
DDPW1213 OKTNOV
DDPW2133 OKTNOV
DDPW2143 OKTNOV
DDPW2163 OKTNOV
DDPW2223 OKTNOV
DDPW2233 OKTNOV
DDPW3123 OKTNOV
DDPW3133 OKTNOV
DDPW3143 OKTNOV
DDPW3153 OKTNOV
DDWG1113 OKTNOV
DDWG1123 OKTNOV
DDWG1133 OKTNOV
DDWG1143 OKTNOV
DDWG1413 OKTNOV
DDWG2213 OKTNOV
DDWG2233 OKTNOV
DDWW1113@DDWG1513 OKTNOV