DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI(PERAKAUNAN)& DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2016
KOD KURSUS
DDPC1013 APR
DDPC3473@3013 APR
DDPG1113 APR
DDPG1223 APR
DDPG1293 APR
DDPG1413 APR
DDPG2213 APR
DDPG2223 APR
DDPG2273 APR
DDPG3183 APR
DDPJ1503 APR
DDPJ2733 APR
DDPJ3193 APR
DDPW2133 APR
DDPW2143 APR
DDPW2163 APR (2)
DDPW2163 APR
DDPW2223 APR
DDPW2233 APR
DDPW3133 APR
UHAS1172@UHAD1152 APR
UICD1012 APR
ULAB1012 APR
ULAB1022 APR
DDPC1013 OKT
DDPG1113 OKT
DDPG1123 OKT
DDPG1223 OKT
DDPG1293 OKT
DDPG1413 OKT
DDPG1423 OKT
DDPG2183 OKT
DDPG2213 OKT
DDPG2223 OKT
DDPG2273 OKT
DDPG3183 OKT
DDPJ1503 OKT
DDPJ2733 OKT
DDPJ3193 OKT
DDPW1113 OKT
DDPW1163 OKT
DDPW1213 OKT
DDPW2123 OKT
DDPW2133 OKT
DDPW2163 OKT
DDPW2223 OKT
DDPW3123 OKT
DDPW3133 OKT
DDPW3143 OKT
UHAS2122 OKT