DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2018
KOD KURSUS
DDPC2223 APR
DDPC2313 APR
DDPC3343 APR
DDPS1313 APR
DDPZ2643 APR
DDWC1223 APR
DDWC1243 APR
DDWC1573 APR
DDWC1603 APR
DDWC1673 APR
DDWC1683 APR
DDWC1693 APR
DDWC2333 APR
DDWC2453 APR
DDWC2483 APR
DDWC2623 APR
DDWC2663 APR
DDWC2713 APR
DDWC2733 APR
DDWS1013 APR
DDWZ2703 APR
DDPC2223 NOV
DDWC1243 NOV
DDWC1573 NOV
DDWC1603 NOV
DDWC1673 NOV
DDWC1683 NOV
DDWC1693 NOV
DDWC2453 NOV
DDWC2623 NOV
DDWC2653 NOV
DDWC2713 NOV
DDWC2733 NOV
DDWC3343 NOV