DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2017
KOD KURSUS
DDC@DDPC2223 MACAPR
DDPC@DDC2453 MACAPR
DDPC@DDC3013 MACAPR
DDPC2313 MACAPR
DDPC2483 MACAPR
DDPC2623@DDC3143 MACAPR
DDPC2653 MACAPR
DDPC2663 MACAPR
DDPC3223 MACAPR
DDPC3333@2333 MACAPR
DDPC3343 MACAPR
DDPZ2612 MACAPR
DDPZ2643@DDZ3123 MACAPR
DDWC@DDPC@DDC1013 MACAPR
DDWC@DDPC@DDC1603 MACAPR
DDWC@DDPC1243 MACAPR
DDWC1673@DDPC2673 MACAPR
DDWC1693 MACAPR
DDPC2223 OKTNOV
DDPC2483 OKTNOV
DDPC2673 OKTNOV
DDPC3013 OKTNOV
DDPC3223 OKTNOV
DDPC3333 OKTNOV
DDPC3343 OKTNOV
DDPZ2612 OKTNOV
DDWC1223 OKTNOV
DDWC1243 OKTNOV
DDWC1603 OKTNOV
DDWC1683 OKTNOV
DDWC1693 OKTNOV
DDWC2623 OKTNOV
DDWC2733 OKTNOV
DDWS1313 OKTNOV