DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2016
KOD KURSUS
DDPC1113 OKT
DDPC1223 OKT
DDPC1243 OKT
DDPC1633 OKT
DDPC2223 OKT
DDPC2313 OKT
DDPC2453 OKT
DDPC2483 OKT
DDPC2612 OKT
DDPC2623 OKT
DDPC2653 OKT
DDPC2663 OKT
DDPC2673 OKT
DDPC3223 OKT
DDPC3343 OKT
DDPC1223 APR
DDPC1243 APR
DDPC1583 APR
DDPC1603 APR
DDPC1633 APR
DDPC2453 APR
DDPC2483 APR
DDPC2623 APR
DDPC2653@3653 APR
DDPC2663 APR
DDPC2673 APR
DDPS1113 APR
DDPS1313 APR
DDPZ2612 APR