D1-PENGURUSAN HOTEL,D2-SENI KULINARI,D3-DIPLOMA MAKANAN HALAL

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2019
KOD KURSUS
DCA1033 APR
DCA1043 APR
DCA1053 APR
DCA1083 APR
DCA1093 APR
DCA3153 APR
DHF1033 APR
DHF2063 APR
DHM1013 APR
DHM1023 APR
DHM1043 APR
DHM1053 APR
DHM2073 APR
DHM2083 APR
DHM2093 APR
DHM2103 APR
DHM2113 APR
DHM3123 APR
DHM3133 APR
DHM3143 APR
DHM3153 APR
DHM3163 APR
ETR3013 APR