D1-PENGURUSAN HOTEL,D2-SENI KULINARI,D3-DIPLOMA MAKANAN HALAL

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2018
KOD KURSUS
COM1012 APR
DCA1043 APR
DCA1053 APR
DCA1083 APR
DCA1093 APR
DCA2133 APR
DCA3153 APR
DHF2063 APR
DHF2073 APR
DHM1023 APR
DHM1043 APR
DHM1053 APR
DHM2073 APR
DHM2083 APR
DHM2093 APR
DHM2113 APR
DHM3123 APR
DHM3163 APR
ETR3013 APR
DCA1033 MEI
DHF1033 MEI
DHM1013 MEI
DHM2103 MEI
DHM3133 MEI
DHM3153 MEI
DCA1033 OKT
DCA1043 OKT
DCA1053 OKT
DCA1083 OKT
DCA1093 OKT
DCA2133 OKT
DCA3153 OKT
DHF1033 OKT
DHF3083 OKT
DHM1013 OKT
DHM1023 OKT
DHM1043 OKT
DHM1053 OKT
DHM2073 OKT
DHM2083 OKT
DHM2093 OKT
DHM2103 OKT
DHM2113 OKT
DHM3123 OKT
DHM3133 OKT
DHM3143 OKT
DHM3153 OKT
DHM3163 OKT
ETR3013 OKT