D1-PENGURUSAN HOTEL,D2-SENI KULINARI,D3-DIPLOMA MAKANAN HALAL

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2017
KOD KURSUS
DCA1033 MEI
DCA1043 MEI
DCA1053 MEI
DCA1083 MEI
DCA1093 MEI
DCA2133 MEI
DHM1013 MEI
DHM1023 MEI
DHM1043 MEI
DHM1053 MEI
DHM2073 MEI
DHM2103 MEI
DHM2113 MEI
DHM3123 MEI
DHM3133 MEI
DHM3143 MEI
DHM3163 MEI
DCA1033 OKT
DCA1043 OKT
DCA1053 OKT
DCA1093 OKT
DCA2133 OKT
DCA3153 OKT
DHF1013 OKT
DHF1032 OKT
DHM1013 OKT
DHM1023 OKT
DHM1043 OKT
DHM2073 OKT
DHM2083 OKT
DHM2103 OKT
DHM2113 OKT
DHM3123 OKT
DHM3133 OKT
DHM3143 OKT
DHM3153 OKT
DHM3163 OKT
ETR3013 OKT