D1-PENGURUSAN HOTEL,D2-SENI KULINARI,D3-DIPLOMA MAKANAN HALAL

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2016
KOD KURSUS
DCA3153 APR
DHM2093 APR
ETR3013 APR(2)
ETR3013 APR
DHM1023 MAY
DHM2083 MAY
DHM2113 MAY
DHM3123 MAY
DHM3143 MAY
DHM3153 MAY
DCA1013 NOV
DCA1033 NOV
DCA1043 NOV
DCA1053 NOV
DCA1093 NOV
DCA2133 NOV
DCA3153 NOV
DHF1032 NOV
DHM1013 NOV
DHM2073 NOV
DHM2083 NOV
DHM2093 NOV
DHM2113 NOV
DHM2113 NOV
DHM3123 NOV
DHM3143 NOV
DHM3153 NOV
DHM3163 NOV
ENL2032/GEL3022 NOV
ETR3013/ETR8023 NOV
ETR3013 NOV
HMT6103 NOV
DCA1083 OKT
DHM1023 OKT
DHM1053 OKT