D1-PENGURUSAN HOTEL,D2-SENI KULINARI,D3-DIPLOMA MAKANAN HALAL

SENARAI SOALAN BAGI TAHUN 2015
KOD KURSUS
CSO7163 MAY
DCA1033 MAY
DCA1043 MAY
DCA1053 MAY
DCA1083 MAY
DCA1093 MAY
DHM1013 MAY
DHM1053 MAY
EMG7013 MAY
HAC6093 MAY
HAC7143 MAY
HFO7134 MAY
HHK6084 MAY
HHR7173 MAY
HIL7163 MAY
HMT6103 MAY
HMT7153 MAY
HPS6123 MAY
ETR8023 OGOS
HHR7173 OGOS
CSO7163 OKT
DCA1033 OKT
DCA1043 OKT
DCA1053 OKT
DCA1083 OKT
DCA2133 OKT
DHM1013 OKT
DHM1043 OKT
DHM1053 OKT
DHM2073 OKT
DHM2083 OKT
DHM2093 OKT
DHM2103 OKT
DHM2113 OKT
DHM3153 OKT
EMG7013 OKT
HAC7143 OKT
HFC5073 OKT
HFO7134 OKT
HIL7163 OKT
HMT6103 OKT
HMT7153 OKT